Co je strategický plán?

Strategický plán rozvoje obce Kamenný Újezd je významným programovým dokumentem, který formuluje cíle rozvoje obce a cesty k jejich dosažení v následujících letech, počínaje rokem 2016.  

Vznik dokumentu strategického plánu vznikl většinovým hlasováním zastupitelů obce Kamenný Újezd a jedná se o oficiální dokument obce, která si vedení projektu a celkové zpracování objednala. Smlouva viz. Dokumentace

Vytváří širší koncepční rámec vývoje obce, na kterém se podílejí odborníci i občané obce, a svým dlouhodobým zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez ohledu na to, jaké bude politické složení na radnici.

Příprava strategického plánu rozvoje obce by měla naplnit princip partnerství oslovením obyvatel ke zjištění jejich názorů a postupů na kvalitu života v obci a zapojením zástupců občanů, občanských sdružení, organizací i podnikatelů do činnosti pracovních komisí, které se zabývají problematikou ekonomiky, fungováním obce, lidských zdrojů, infrastruktury a životního prostředí.

Protože strategický dokument by měl být i v dalších letech živým dokumentem a působit dlouhodobě, slibuje si od svých cílů zejména otevření dlouhodobé diskuse co největší části občanů, kteří mají zájem o vývoj a směřování obce, jejího bezprostředního okolí a vzájemných mezilidských vztahů.

Každý bez rozdílu věku, smýšlení, vyznání a orientace může přispět k prospěchu svého i všech občanů obce Kamenný Újezd.