Aktuality

Tady naleznete vše aktuální, co se ohledně strategie - vznikajícího dokumentu a událostí souvisejících se děje nebo bude dít. Pokud chcete být informováni ihned, jakmile správci webu vloží příspěvek, napište svůj e-mail do políčka na úvodní straně.

09/03 2016 Veřejné zasedání zastupitelstva i k SP již dnes! Uveřejnil(a): správce

Právě dnes v 17h se v Liškovině (Budějovická 55) - velké zasedací místnosti obce uskuteční veřejné zasedání zastupitelů, kde budou mimojiné odprezentovány výsledky 1.fáze tvorby strategického plánu, tedy výsledky všech veřejných setkání občanů a zastupitelé svým hlasováním rozhodnou, zda a jaké části mají být dále rozpracovány a řešeny nad rámec běžného chodu obce.

Tímto vás celý přípravný tým strategického plánu zve k účasti na tomto zasedání. Nenechte si ujít diskuzi zastupitelů a mějte přehled o dalším směřování obce.

08/03 2016 Oficiální a objektivní výsledky setkání a diskuzí Uveřejnil(a): správce

V březnovém vydání obecního zpravodaje paní starostka uveřejnila text s vlastním pohledem na dosavadní výsledky proběhlé první fáze tvorby strategického plánu (odkaz na zpravodaj http://www.kamenny-ujezd.cz/file.php?nid=694&oid=4845416 ). Rádi bychom, jako přípravný tým podílející se na přípravě setkání a kompletaci výsledků, doplnili či zpřesnili některé uvedené údaje.

Výsledkem prvních veřejných setkání v obci a osadách byl seznam „hodnot a problémů", tedy pozitiv a negativ v obci, jak to vidí občané. Celkový počet zaznamenaných pozitiv (hodnot) byl 121, a celkový počet zaznamenaných negativ (problémů) byl 208. Hitparádu dvaceti skutečně nejčastějších z obou skupin v doslovném přepisu naleznete na grafech zveřejněných našem facebookovém profilu (příspěvek zveřejněný 2. března zde: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1099507180094733&id=1045541645491287). 

Kompletní seznamy všech položek naleznete na webu strategie ( http://www.strategie-kamenak.cz/dokumenty#11 ).
Vedle položek, které nejspíše lze řešit běžným provozem a chodem obce najdeme některá složitější témata, např. potřeba řešení vlivu dopravních staveb na ráz a průchodnost krajiny apod.

Na druhém veřejném setkání lidé ve skupinách více rozebrali 5 problematických témat vycházejících z předchozích setkání a zamysleli se nad příležitostmi a hrozbami, které ovlivní chod v obci.

Během třetího setkání občané společně vymysleli vizi, jak by ideálně měl vypadat Kamenný Újezd v roce 2030. A zformulovali klíčové oblasti, kterými se strategie bude dále zabývat. Návrh klíčových oblastí bude projednán a schválen či neschválen na zasedání zastupitelstva 9.3.2016. Poté bude započata návrhová část tvorby strategického plánu. Výsledkem budou bude konkrétní postup jak řešit jednotlivé klíčové oblasti a podklady pro zapracování do územního plánu.

Všech setkání se dle prezenčních listin zúčastnilo 174 občanů (mnozí z těchto zapsaných se zúčastnili více veřejných setkání.  Celkové počty občanů na jednotlivých sezeních byly cca tyto:  Krasejovka 45, Kosov 48, Kamenný Újezd I. 80, Kamenný Újezd II 60 a Kamenný Újezd III 60.

Těšíme se na Vaši účast při schvalování klíčových oblastí na zastupitelstvu, a děkujeme za Vaši dosavadní aktivitu.

17/02 2016 Již zítra poslední setkání, jak to proběhne? Uveřejnil(a): správce

Již zítra se koná poslední setkání vrámci tvorby strategického plánu. Je stejně důležité, jako ty předchozí a účast není podmiňována přítomnosti na předchozích. Rozhodně přijďte!

A jak vše proběhne? Na co se zaměřit a co promyslet?

Na třetím setkání nás čeká formulace vize obce a klíčových oblastí.

Co je to vize? Vize popisuje v několika větách, jaká má být obec v budoucnu. Měla by být stručná a popsat ty důležité charakteristiky - ať už takové, které již dnes jsou a chceme je zachovat, nebo je chceme vytvořit či zlepšit.

Uvažovat o ní jde třeba takto - představte si, že zavřete oči a přenesete se do obce Kamenný Újezd v roce 2030 po úspěšném vývoji. Jaké má charakteristiky, jaké má vlastnosti? Inspiraci pro vizi je možné brát v nejdůležitějších pojmenovaných pozitivech (ke stažení tady - v jednom sešitu jsou jako jednotlivé listy všechny osady, podobné věci jsou podbarvené stejnou barvou ) a problémech (ke stažení tady) a také v příležitostech a hrozbách (ke stažení tady).

Příklad - z často zmiňovaných pozitiv by třeba šlo dát dohromady jednu větu z vize takto. Vlastní Kamenný Újezd je centrem nabízejícím všechny základní služby a obchody a všechny osady jsou na něj dobře napojeny cestou pro pěší, kola, automobil i veřejnou dopravou.

Klíčové oblasti jsou pojmenované oblasti, kde když se budeme pokoušet něco změnit, zabijeme víc much jednou ranou - ochráníme pozitiva, vyřešíme problémy, využijeme příležitosti a předejdeme hrozbám. Je přitom potřeba vymezit oblast ne rezortně (třeba doprava), ale dle konkrétních souvislostí (třeba by to mohl být venkovský charakter - protože to takovéto oblasti se vejde jak ráz sídla, tak způsob života)

08/02 2016 Již zítra 2.velké setkání v Kamenném Újezdu Uveřejnil(a): správce

Nezapomeňte, již zítra 9.2.2016 v 17:30 vedení obce pořádá 2.velké setkání a diskuse občanů vrámci strategického plánu, tedy dokumentu definující pozitiva i důležité palčivé věci nás občanů, které bychom rádi změnili.

Druhé velké setkání tentokrát bude o podrobnějším definování a rozebrání velkých témat, které byly stanoveny v osadách a obci při prvním setkání. Měli bychom společně definovat jaké vlivy se tématy prolínají a jak je vyřešit.

Pokud vám budoucnost vývoje naší obce a osad není lhostejný a chcete se podílet na možnostech, kam se budeme ubírat v nejbližších letech, rozhodně přijďte a diskutujte! Každý názor je důležitý a přínosem pro budoucí rozvoj!

26/01 2016 Již zítra setkání v Kamenném újezdě Uveřejnil(a): správce

Občané, již zítra 27.1.2016 v 17h se uskuteční veřejná diskuse a setkání občanů Kamenného Újezda a osad Doly, Březí v Sokolovně. Zváni jsou VŠICHNI občané obce i uvedených osad.

Přijďte se potkat se zastupiteli i sami navzájem a pojďte vyjádřit svoje názory a pohledy na vývoj obce - co se vám ve vašem okolí líbí a co vidíte jinak. Pomozte zastupitelům pochopit vaše potřeby a přání a mějte vliv na budoucí vývoj. Obyvatelé ostatních osad svou hojnou účastí ukázali, že chtějí diskutovat a řešit věci aktivně společně s vedením obce. Ukažte i vy, že vám záleží na tom kde a jak žijete!

KAŽDÝ NÁZOR JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ A POTŘEBNÝ!

Těší se na vás vaši zastupitelé i celý přípravný tým strategického plánu.

24/01 2016 Průběh setkání v Krasejovce a Kosově Uveřejnil(a): správce

Dne 14.1.2016 a 20.1.2016 proběhly v Krasejovce a Kosově první veřejné diskuse a práce občanů na strategickém plánu obce Kamenný Újezd a všech osad. Občasné stanovili pozitiva v osadách a obci, ale i negativa současného stavu a jejich práce a výstupy budou použity právě vrámci tvorby strategického plánu, určeného především pro vedení obce, které by tyto poznatky mělo využít pro další směřování obce a osad, jako přání občanů.

Jak vše probíhalo se můžete informovat v zápisech z Kosova a Krasejovky a nasát atmosféru můžete díky fotografiím pořízených z těchto setkání.

21/12 2015 Do strategie se mohou zapojit i děti a celé rodiny! Uveřejnil(a): správce

V rámci přípravné fáze strategického plánu obce jsme se rozhodli vyzvat i naši nejmladší generaci, aby projevila svůj názor na svou vizi budoucnosti obce.

S podporou místní školy byl vytvořen projekt, který zapojuje do obecné diskuze i celé rodiny, k vyjádření stavu obce a promítnutí svého pohledu na jeho další vývoj. Děti všech tříd dostali informační karty se zadáním:

"Jak si já a moje rodina představujeme ideální obec ̋, resp. "Jak si představuji ideální obec já, jak rodiče a jak prarodiče", který zpracují v napříč vyučovacími předměty (zadání projektu naleznete zde).

Výsledky projektu budou zpracovány a prezentovány na veřejné schůzi občanů 27.1.2016 v Sokolovně Kamenného Újezda. Určitě přijďte si nejen poslechnout názory našich nejmenších, ale přispět i svým pohledem. Každý názor bez vyjímky je důležitý!

 

13/12 2015 Facebook stránky strategie Uveřejnil(a): správce

Vrámci propagace strategického plánu obce, jsme spustili i facebookové stránky projektu. Pokud dáváte přednost této populární sociální síti, je možné sledovat vývoj setkání a tvorby dokumentu právě tam.

Oficiální FB profil strategie: https://www.facebook.com/Strategický-plán-Kamenný-Újezd-1045541645491287

11/12 2015 Výstup ze zasedání zastupitelstva Uveřejnil(a): správce

Na zastupitelstvu, které se konalo ve středu 9.12.2015, byl jeden celý bod věnován strategickému plánu. Místostarosta Václav Pouzar seznámil všechny zastupitele s průběhem příprav veřejných setkání občanů obce i osad,  ze kterých by měl být strategický plán vytvořen.

Zároveň vyzval všechny zastupitele, aby se jednotlivých setkání s občany zůčastnili a naplnili tak jejich vůli a svůj postoj, kterým při schválení tvorby strategického plánu, projevili zájem o názory všech občanů.

Zastupitelstvo zároveň schválilo termíny prvních setkání, které naleznete v termínech na: http://www.strategie-kamenak.cz/terminy-akce#3

Všem, kterým není lhostejní budoucí vývoj obce a všeho kolem nás, rozhodně přijďte!

09/12 2015 Zasedání zastupitelstva - info o strat. plánu Uveřejnil(a): správce

Dnes 9.12.2015 proběhne šesté, veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde mimo jiné bude místostarosta obce Václav Pouzar  informovat zastupitele a občany o stavu přípravy strategického plánu. Zasedání se koná v 17 h. ve velké zasedací místnosti obce - Budějovická 55.

Rozhodně přijďte, abyste byli aktuálně informováni jak o průběhu příprav, tak všech bodů, které budou projednány. Program zasedání naleznete na stránkách obce zde: http://www.kamenny-ujezd.cz/file.php?nid=694&oid=4688805

30/11 2015 Doplnění smlouvy o strat. plánu Uveřejnil(a): správce

Dnes došlo k doplnění dokumentace smlouvy o strategickém plánu, přílohou, kterou smlouva obsahuje. Příloha obsahuje důležité informace o tom, co strategický plán je, jaký je celkový průběh jeho tvorby a jaké veškeré aktivity a činnosti vyplývají z jeho tvorby a řešení.

Smlouvu i přílohu o tvotbě strategického plánu naleznete v dokumentaci na: http://www.strategie-kamenak.cz/dokumenty#3

23/11 2015 2.zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

V pátek 20.11.2015 proběhlo již druhé zasedání přípravného týmu. Tentokrát přišli i další občané a společně jsme řešili celkový proces vzniku strategického plánu, a to zejména oslovení ideálně všech občanů Kamenného Újezda, aby mohli všichni vyjádřit svoje potřeby a pohledy na vývoj obce v nejbližších letech.

Tak jako při prvním zasedání budete informováni o obsahu a dění v přehledné formě, přílohou v dokumentech.

15/11 2015 Vznik webu ke strategii Uveřejnil(a): správce

Po diskuzi a plánu propagace, jak občany Kamenného Újezda informovat a umožnit jim získávát informace pokud možno okamžitě a v nezkreslené podobě, se přípravný tým shodl na vytvoření internetových stránek striktně pro tyto účely.

Právě dnes startujeme a budeme rádi, když nám pomůžete s případnými úpravami a náměty, pokud vám tu cokoliv chybí. Za jakoukoliv připomínku budeme rádi na admin@strategie-kamenak.cz

Pro úplnost informací je potřeba dodat, že web je zcela nekomerčního původu, byl zřízen, je a bude provozován v režii propagačního týmu, bez jakýchkoliv obecních investic.

01/11 2015 Zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

V pátek 30.10.2015 se uskutečnilo zasedání přípravného týmu lidí, kteří byli osloveni a chtějí se podílet na určování směru vývoji v obci Kamenný Újezd na základě tzv. strategického plánu, jako dokumentu vycházejícího z potřeb a návrhů řešení a priorit samotných občanů obce.

Více informací a zápis naleznete v Termínech a akcích.