Aktuality

Tady naleznete vše aktuální, co se ohledně strategie - vznikajícího dokumentu a událostí souvisejících se děje nebo bude dít. Pokud chcete být informováni ihned, jakmile správci webu vloží příspěvek, napište svůj e-mail do políčka na úvodní straně.

08/03 2016 Oficiální a objektivní výsledky setkání a diskuzí Uveřejnil(a): správce

V březnovém vydání obecního zpravodaje paní starostka uveřejnila text s vlastním pohledem na dosavadní výsledky proběhlé první fáze tvorby strategického plánu (odkaz na zpravodaj http://www.kamenny-ujezd.cz/file.php?nid=694&oid=4845416 ). Rádi bychom, jako přípravný tým podílející se na přípravě setkání a kompletaci výsledků, doplnili či zpřesnili některé uvedené údaje.

Výsledkem prvních veřejných setkání v obci a osadách byl seznam „hodnot a problémů", tedy pozitiv a negativ v obci, jak to vidí občané. Celkový počet zaznamenaných pozitiv (hodnot) byl 121, a celkový počet zaznamenaných negativ (problémů) byl 208. Hitparádu dvaceti skutečně nejčastějších z obou skupin v doslovném přepisu naleznete na grafech zveřejněných našem facebookovém profilu (příspěvek zveřejněný 2. března zde: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1099507180094733&id=1045541645491287). 

Kompletní seznamy všech položek naleznete na webu strategie ( http://www.strategie-kamenak.cz/dokumenty#11 ).
Vedle položek, které nejspíše lze řešit běžným provozem a chodem obce najdeme některá složitější témata, např. potřeba řešení vlivu dopravních staveb na ráz a průchodnost krajiny apod.

Na druhém veřejném setkání lidé ve skupinách více rozebrali 5 problematických témat vycházejících z předchozích setkání a zamysleli se nad příležitostmi a hrozbami, které ovlivní chod v obci.

Během třetího setkání občané společně vymysleli vizi, jak by ideálně měl vypadat Kamenný Újezd v roce 2030. A zformulovali klíčové oblasti, kterými se strategie bude dále zabývat. Návrh klíčových oblastí bude projednán a schválen či neschválen na zasedání zastupitelstva 9.3.2016. Poté bude započata návrhová část tvorby strategického plánu. Výsledkem budou bude konkrétní postup jak řešit jednotlivé klíčové oblasti a podklady pro zapracování do územního plánu.

Všech setkání se dle prezenčních listin zúčastnilo 174 občanů (mnozí z těchto zapsaných se zúčastnili více veřejných setkání.  Celkové počty občanů na jednotlivých sezeních byly cca tyto:  Krasejovka 45, Kosov 48, Kamenný Újezd I. 80, Kamenný Újezd II 60 a Kamenný Újezd III 60.

Těšíme se na Vaši účast při schvalování klíčových oblastí na zastupitelstvu, a děkujeme za Vaši dosavadní aktivitu.