Termíny

Než vznikne dokument definující strategii, je potřeba, aby proběhlo několik pracovních sezení široké veřejnosti s náměty a potřebami, každého z nás. Po ucelení jednotlivých témat budou definovány úkoly, které je potřeba vykonat ke stanovení důležitých témat a návrhu jejich řešení. Termíny a akce, které se budou konat, a jejich výsledky najdete právě tady.

09/03 2016 Veřejné zasedání zastupitelstva Uveřejnil(a): správce

Dne 9.3.2016 v 17h se ve velké zas. místnosti obce KÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva, kde budou mimo jiné (např. schvalování rozpočtu obce pro rok 2016) odprezentovány výsledky 1. fáze přípravy strategického plánu Kamenného Újezdu, které se účastnila široká veřejnost. Zastupitelé budou diskutovat a hlasovat jakými klíčovými oblastmi se  budou pracovní skupiny složené z dobrovolníků zabývat.
 
Celý přípravný tým strategického plánu vás zve na toto velmi důležité zasedání! Rozhodně přijďte.

18/02 2016 TŘETÍ, FINÁLNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ OBCE A OSAD Uveřejnil(a): správce

Po druhém velkém setkání a diskusi občanů z obce i osad se tentokrát v sokolovně KÚ ve čtvrtek 18.2.2016 v 17:30 uskuteční již poslední velké setkání, všech občanů obce i osad vrámci tvorby strategického plánu.

Hlavním cílem třetího setkání je uzavřít související rozpracovaná témata do fiinální podoby a to vč. jejich řešení, která budou následně předána zastupitelům k jich závěrečnému schválení a plnění.  Přijďte všichni, kdo chcete přispět do řešení jednotlivých úkolů a přemýšlet nad jejich reálným uvedení v život a zpracováním, tak jak by jste si představovali.

Těší se na vás celý přípravný tým strategie i zastupitelé obce.

09/02 2016 Druhé velké, společné setkání obce a osad Uveřejnil(a): správce

Po prvním velkém setkání a diskusi občanů z Kamenného Újezda a osad Doly, Březí (a předchozích ostatních osad) se tentokrát v sokolovně KÚ v úterý 9.2.2016 v 17:30 uskuteční v pořadí druhé velké setkání, všech občanů obce i osad.

Na programu bude detailnější rozpracování širších témat, které lidé označili jako nejdůležitější a které je potřeba podrobněji rozpracovat. Přijďte všichni, kdo chcete přispět do řešení jednotlivých úkolů a přemýšlet nad jejich reálným uvedení v život a zpracováním.

Těší se na vás přípravný tým strategie i zastupitelé obce.

27/01 2016 Veřejné setkání v Kamenném Újezdě, již ve středu! Uveřejnil(a): správce

Jak již jistě víte z letáků, které jste dostali do schránek i z plakátů na veřejných místech, koná se již tuto středu 27.1.2016 v 17h veřejné setkání občanů Kamenného Újezdu, osad Doly a Březí. 

Tímto vás ústy většiny zastupitelů zveme na veřejné setkání a diskuse vedení obce a občanů při příležitosti tvorby strategického plánu, který by měl být manuálem současných i budoucích zastupitelstev pro jejich další rozvoj, dle přání jejich voličů.

Vítáni jsou opravdu všichni a stejně důležitý je každý názor a pohled na kladné stránky i na nedostatky, které ve svém okolí vnímáte. Přijďte všichni, kterým není lhostejné, kam se v nadcházejících letech bude obec i osady ubírat a využijte možnost tyto věci, které se dotýkají každého z nás, ovlivnit!

Lidé z osad již svou vůli po diskusi projevili, je teď řada i na nás!

20/01 2016 Veřejné setkání v Kosově už dnes! Uveřejnil(a): správce

Právě dnes se koná veřejné setkání občanů vrámci tvorby strategického plánu, tentokrát zejména pro osady Kosov, Radostice, Opalice a Rančice v restauraci Český mlýn a to již od 17h. Pevně věříme, že stejně jako minulý týden, se budou zastupitelé a přípravný tým těšit na hojnou účast.

Zváni jsou všichni obyvatelé výše uvedených osad, ale i každý z těch ostatních i Kamenného Újezda.

14/01 2016 Veřejné setkání už dnes v Krasejovce! Uveřejnil(a): správce

Jak již jistě víte z letáků, které vám byly doručeny do schránek i z plakátů na veřejných místech, koná se dnes 14.1.2016 první veřejné setkání a diskuse s občany, zejména osad Milíkovice, Krasejovka a Bukovec a to od 18h v hasičárně Krasejovka.

Zastupitelé a přípravný tým se těší na hojnou účast a diskusi v přátelském duchu.

27/12 2015 3. Zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

V pořadí již třetí zasedání přípravného týmu strategie se tentokrát uskuteční ve středu 6.ledna 2016 v 17hodin v zasedací místnosti obce - Budějovická 55. K řešení budou mimojiné, plnění stanovených úkolů z minulého zasedání a pokračování v organizační a propagačních činnostech k zajištění účasti co největšího počtu obyvatel Kamenného Újezdu a přilehlých osad, na jednotlivých veřejných setkáních. 

Protože zřejmě jde o poslední schůzi před uvedenými setkání viz. http://www.strategie-kamenak.cz/terminy-akce#3 bude potřeba všech šikovných lidí ke splnění všech následujících úkolů. 

Tímto je na schůzi přípravného týmu zván znovu každý, kdo chcete pomoci setkání pomoci realizovat! Přijít můžete na zasedání, případně pro více informací napište na info@strategie-kamenak.cz.

11/12 2015 Termíny veřejných setkání Uveřejnil(a): správce

Strategický plán obce a osad je dokument budoucího rozvoje obce, vycházející z potřeb a názorů jejích obyvatel. O těch  je možné diskutovat na veřejných setkáních, která byla zastupitelstvem schválena následovně:

Setkání občanů osad Milíkovice, Bukovec, Krasejovka se uskuteční ve čtvrtek 14.1.2016 v 18:00 h. v hasičárně osady Krasejovka.

Setkání občanů osad Kosov, Rančice, Radostice, Opalice se uskuteční ve středu 20.1.2016 v 17:00 h. v restauraci Český mlýn v Kosově.

Setkání občanů obce Kamenný Újezd a osad Březí, Doly  se uskuteční ve středu 27.1.2016 v sokolovně Kamenný Újezd (toto setkání je otevřené pro obyvatele všech osad - budou zde probírána témata týkající se obce)

Všichni jste srdečně zváni a zastupitelé věří, že se nás sejde co nejvíce!

20/11 2015 2.Zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

Další pátek ve znamení zasedání přípravného týmu. Tak, jak bylo uloženo jednotlivým týmům za úkol, tedy především oslovení okruhu sousedů a zjištění, které dny by pro účast na shromáždění co největšího počtu obyvatel ke stanovení témat a problémů, které je trápí, by byly nejvhodnější.

Ze zkušeností pana arch. Klápštěho jsou vhodné buďto několik pracovních dnů ke konci týdne, čtvrtek/pátek, nebo víkend. Preference každého jsou jistě rozdílné, ale i tak se budeme snažit z nasbíraných dat dát dohromady co nejpřijatelnější termíny pro co nejvíce občanů.

Zároveň zde zhodnotíme plnění všech dalších úkolů a nápadů, které lidé z přípravného týdne nashromáždili. Zápis ze zasedání bude opět k dispozici v následujícím týdnu v sekci dokumenty.

30/10 2015 1.Zasedání přípravného týmu Uveřejnil(a): správce

Historicky první schůzka a setkání občanů, tzv. přípravného týmu ke strategickému dokumentu obce se uskuteční tento pátek 30.10.2015. Jsme zvědavi, kdo z oslovených občanů, ať již napřímo zastupiteli obce, tak říjnovým zpravodajem, se dostaví a bude nadále působit v rámci vytvořených týmů.

Na prvním zasedání by účastníci měli být obeznámeni s dokumentem strategie, resp. co by měl obsahovat, jaké jsou jeho cíle a jaké činnosti je potřeba zajistit k vytvoření jeho konečné podoby. Jednotliví účastníci budou rozděleni do skupin/týmů dle jejich preference, ze kterých by měli aktivně působit ke zdárnému cíli.

Celý projekt povede pan arch. Klápště, který se tvorbě a procesu strategických plánů věnuje již několik let. Zápis z tohoto zasedání naleznete v dokumentech.